Stefan Wassmer / stadtwildtiere.ch
 0
 Feuersalamander (Salamandra salamandra)
 06.07.2019